Oi Moromor Dukhoni Haat - Assamese Bihu Songs

Assamese Bihu Songs Lyrics
Oi Moromor Dukhoni Lyrics
Assamese Bihu Songs Lyrics

Oi moromor dukhoni haat
Melunu kaare axaat..
Kelei mon isaat bisaat..
Laagise Boxontor baa gaat..


(Chorus)
Oi moromor dukhoni haat,
Melunu kaare axaat..
Kelei mon isaat bisaat..
Laagise Boxontor baa gaat..

Etiya ki koru kote moru
Kolioi jaau baaur kuwa..
Tumi mur jiwonoloi ahibaane naha kuwa..

(Chorus)
Tumi mur jiwonoloi ahibaane naha kuwa..

Senehor mou mithaa maat
kunenu sui jaai hiyat..
Botaahot lore kolor paat..
Tumi mur xodaai hiyat..

(Chorus)
Senehor mou mithaa maat
kunenu sui jaai hiyat..
Botaahot lore kolor paat..
Tumi mur xodaai hiyat..

Etiya ki koru kaake dekhu
Xomoyje nakaate jana..
Tumaarenu kaaxoloi najau buli kiyo bhaba..

(Chorus)
Tumaarenu kaaxoloi najau buli kiyo bhaba.

Oi Xapunore Baagisaat..
Phulise phool paarijaat..
Dikhotot nopre mon xaat..
Jowbon jui jole hiyaat!

(Chorus)
Oi Xapunore Baagisaat..
Phulise phool paarijaat..
Dikhotot nopre mon xaat..
Jowbon jui jole hiyaat!

Eitya ji bhaabu jiyei jaanu
hobo jaanu xosa
Tumi njaanane mur mon axaare bhora..

Jowbonor prothom puwat
Xumaalu tumar hiyat..
Bhoi laage deh kolijaat..
Jiwobon khola boma baat..

(Chorus)
Jowbonor prothom puwat
Xumaalu tumar hiyat..
Bhoi laage deh kolijaat..
Jiwobon khola boma baat..

Etiya xopun dekhu axa baandhu.
monor maajote jana..
Tumi mon akaxot jun hoi xodaai jen jilika.

(Chorus)
Oi moromor dukhoni haat,
Melunu kaare axaat..
Kelei mon isaat bisaat..
Laagise Boxontor baa gaat..
Etiya ki koru kote moru
Kolioi jaau baaur kuwa..
Tumi mur jiwonoloi ahibaane naha kuwa..

No comments:

Waplyric.blogspot.com. Powered by Blogger.